Zbiórka szefów reprezentacji

Serdecznie zapraszamy szefów reprezentacji na kolejną zbiórkę organizacyjną, która odbędzie się 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.

Prosimy o obecność szefa reprezentacji z każdego hufca. Wszelkie nieobecności lub zastępstwa prosimy zgłaszać do Komendantki Gniazda – phm. Anny Miernik.