Odpłatność za Zlot Gdańsk 2018

Informujemy, że odpłatność za zlot wynosi 850 zł, z czego 590 zł jest częścią przynależną Głównej Kwaterze a pozostałe 260 pozostaje na koncie Chorągwi Śląskiej.

Pierwsza rata wynosi 150 zł . Dane konta i terminy wpłat znane są szefom reprezentacji oraz komendantom hufców.