Komenda Gniazda Śląskiego


phm. Anna Miernik – Komendantka Gniazda

mail: anna.miernik@zhp.net.pl

tel: 730 141 480

hm. Michał Rzepka – Członek ds. Organizacyjnych


phm. Janusz Karaś – Członek ds. Promocji
phm. Wojciech Śliwowski – Członek ds. Programowych

phm. Przemysław Kowalski – Członek ds. Programowych


pwd. Mateusz Dudek – Członek Odpowiedzialny za Kontakty z Reprezentacjami
pwd. Michał Mazur – Członek ds. Kwatermistrzowskich

Szefem drużyny reprezntacjnej Gniazda jest hm. Marcin Różycki