Zadania przedzlotowe

ZADANIA PRZEDZLOTOWE

Zadanie pierwsze: Obrzędowość
Termin wykonania: 25 maja 2018 r.

Obrzędowość drużyny, to jeden z podstawowych elementów nie tylko wizerunkowych, ale przede wszystkim wychowawczych. Poprzez realizację tego zadania zależy nam na promowaniu tradycji, zwyczajów i kultury otoczenia z którego wywodzi się drużyna zlotowa (zwana dalej DZ). Obrzędowość drużyny powinna być spójna z obrzędowością zastępów zlotowych (zwanych dalej ZZ).

 1. Nazwa DZ
  Wskazówka: Związana z miejscem pochodzenia członków DZ lub tradycją środowiska/środowisk które ją tworzą. Maksymalnie dwuczłonowa.
 2. Nazwy ZZ
  Wskazówka: Powinny być spójne z nazwą DZ. Maksymalnie dwuczłonowe
 3. Piosenka DZ
  Wskazówka: Spójna z pozostałymi elementami obrzędowości, może być zaczerpnięta z ogólnego repertuaru piosenek harcerskich, lub utwór własny. Możliwa do zagrania na gitarze.
 4. Okrzyk ZZ
  Wskazówka: Element obrzędowości prezentujący indywidualną specyfikę ZZ.
 5. Logo DZ
  Wskazówka: Należy je wykonać w wersji elektronicznej w formacie bez tła (png.), powinno zawierać czytelną nazwę DZ i elementy związane z obrzędowością DZ.
 6. Proporce ZZ
  Wskazówka: Awers i rewers proporca o wymiarach 30×50 cm, powinny przedstawiać nazwę, symbole
  i barwy związane z obrzędowością ZZ i DZ. Proporce należy wykonać taką techniką aby były odporne na warunki atmosferyczne i aby można je było łatwo przywiązać do drzewca.

Wszystkie elementy zadania zlotowego, należy przesłać zbiorowo. Miejsce przesłania zadań zlotowych zostanie przekazane szefom reprezentacji. Punkty 1-4 prosimy opisać w pliku doc.
Projekt logo prosimy załączyć w pliku png., Projekt proporca można przesłać elektronicznie w formacie jpg., lub wykonać zdjęcie gotowego proporca.

Zadanie drugie: To MY!
Termin wykonania: 25 maja 2018 r.

Nic o nas bez nas! Wizerunek Drużyny Zlotowej, to wizerunek jej zastępów i osób które tworzą te zastępy. Prosimy każdą drużynę o nagranie krótkiego filmu promującego ich DZ. Ideą filmiku jest wypromowanie w ciekawy sposób tradycji, zwyczajów i kultury otoczenia z którego wywodzi się DZ oraz jej obrzędowości. Filmiki docelowo zostaną zamieszczone na fanpage Gniazda Chorągwi Śląskiej. Prosimy o postępowanie według następujących wytycznych:

– czas trwania 3-5 minut
– format pliku avi.
– pierwsza plansza filmiku – logo DZ
– ostatnia plansza filmiku – nazwa DZ i nazwy ZZ
– napisy, loga itp., zgodne z identyfikacją wizualną Zlotu i ZHP

Finałem realizacji zadanie będzie umieszczenie filmiku wraz z harcerskimi życzeniami na fanpage drużyny/szczepu/hufca w Dniu Myśli Braterskiej, a następnie przesłanie pliku we wskazane miejsce które zostanie przekazane szefom reprezentacji.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Szef programu gniazda Chorągwi Śląskiej – phm. Wojciech Śliwowski
komendant@czestochowa.zhp.pl
Zastępca szefa programu gniazda Chorągwi Śląskiej – phm. Przemysław Kowalski
przemek.kowalski@zhp.net.pl

 

Realizacja zadań

Hufiec  Nazwa DZ  Nazwa ZZ  Piosenka DZ  Okrzyk ZZ  Logo DZ  Proporzec ZZ  Filmik
 Beskidzki
 Bytom
 Chorzów
 Chrzanów
 Czechowice – Dziedzice
 Czerwionka – Leszczyny
 Częstochowa
 Dąbrowa Górnicza
 Jastrzębie Zdrój
 Jaworzno
 Katowice
 Kłobuck
 Lubliniec
 Mysłowice
 Piekary Śl.
 Ruda Śląska
 Rydułtowy
 Siemianowice Śląskie
 Sosnowiec
 Węgierska Górka
 Zabrze
 Ziemi Będzińskiej
 Ziemi Cieszyńskiej
 Ziemi Gliwickiej
 Ziemi Mikołowskiej
 Ziemie Myszkowskiej
 Ziemi Raciborskiej
 Ziemi Rybnickiej
 Ziemi Tarnogórskiej
 Ziemi Tyskiej
 Ziemi Wodzisławskiej
Ziemi Zawierciańskiej
 Żory